Modernizace vlakového napojení Libereckého kraje na Prahu

Hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, vyjádřil radost z konkrétní podoby modernizace vlakového napojení kraje na Prahu. Centrální komise Ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice ve variantě s označením 200PF. Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, kromě přestavby stávajících úseků dojde také k výstavbě nových přeložek, rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h.

Hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, vyjádřil radost z konkrétní podoby modernizace vlakového napojení kraje na Prahu. Jet z Liberce do Prahy vlakem bylo dlouhodobě nevýhodné, protože cestující ztráceli tři hodiny času. Vlaky na této trati nebyly konkurenceschopné, a proto se volalo po změně. Centrální komise Ministerstva dopravy schválila studii proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice ve variantě s označením 200PF. Modernizovaná železnice bude z větší části dvoukolejná, kromě přestavby stávajících úseků dojde také k výstavbě nových přeložek, rychlost vlaků se zvýší až na 200 km/h. Díky tomu se zkrátí doba jízdy mezi centry Liberce a Prahy na 69 minut. Železnice tak bude moci na této trase konkurovat silniční dopravě. Podle schválené varianty se téměř v celé trase zruší stávající vedení trati mezi Turnovem a Libercem. Výjimkou bude úsek Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou, který bude zachován pro nákladní obsluhu. Z Liberce na státní hranici s Polskem dojde k elektrizaci trati ve stávající stopě a rekonstrukci vybraných úseků. Kromě výše uvedeného spojení je součástí 200PF varianty i elektrizace tratí ve Frýdlantském výběžku. Statutární náměstek hejtmana pro dopravu, Jan Sviták, uvedl, že v úseku Turnov–Liberec po spojení stávající trati od Turnova s jednokolejnou novostavbou od Loukova navržena nová dvoukolejná trať, po které by mohly vlaky jezdit až 200kilometrovou rychlostí, včetně dvou tunelů a čtyř estakád. Správa železnic plánuje zahájit výstavbu nejdříve v roce 2030. Investiční náklady jsou v této chvíli vyčísleny na desítky miliard korun.
Sdílet: